Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

Πλήρης εφαρμογή της Άμεσης Δημοκρατίας στους δήμους.

Η δημοτική κίνηση πολιτών για τον Δήμο της Αθήνας "ΔΥΝΑΜΕΙΣ της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-Άμεση Δημοκρατία για την Αθήνα" ανοίγουν δημόσιο διάλογο για το θέμα του Ελληνικού Κοινοτισμού και της Άμεσης Δημοκρατίας στους Δήμους της επικράτειας. Ακολουθεί άρθρο του Αθανάσιου Μιχαλόπουλου.

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Ο κοινοτισμός, ως πολιτική, κοινωνική και, κυρίως, οργανική θεωρία ή ανθρώπινη εμπειρία, είναι μια έννοια με ευρεία θεματολογία. Αφορά ζητήματα, αρχές και στοχεύσεις που δεν υποψιαζόμαστε. Υπάρχουν πάμπολλες πλευρές κοινοτισμού που καλύπτουν ολόκληρη την ανθρώπινη δραστηριότητα και υπόσταση για τις οποίες δε θα γίνει κάποια αναφορά ( οικολογικός, φιλοσοφικός κ.λ.π.). Στην περίπτωσή μας θα αναλυθεί μόνο ένα μέρος της πολιτειακής πλευράς του κοινοτισμού που σχετίζεται με την οργανωτική δημοκρατική διάρθρωση του δήμου της Αθήνας.

Υπάρχουν πολλά είδη κοινοτήτων στην ελληνική κοινωνία και είναι με τη σειρά οι εξής:

α. οικογένεια
β. συνοικία-γειτονιά
γ. δημοτική κοινότητα
δ. δήμος
ε. νομός (ή περιφερειακή ενότητα)
στ. περιφέρεια
ζ. κράτος


Κάθε κοινότητα από αυτές είναι σχετισμένη με τοπικές, γεωοικονομικές, περιβαλλοντικές και εθιμικές ιδιαιτερότητες που πηγάζουν από την αλληλεπίδραση των πολιτών με το αστικό και φυσικό περιβάλλον αλλά και από τις σχέσεις των πολιτών μεταξύ τους. Στην προκείμενη περίπτωση θα γίνει λόγος για την δημοκρατική οργάνωση των κοινοτήτων της Συνοικίας, της Δημοτικής Κοινότητας και του Δήμου ως πολιτικών κοινοτήτων, σύμφωνα με τις αρχές της άμεσης δημοκρατίας.

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Ο εκλεγμένος δήμαρχος της δημοτικής πλειοψηφίας μαζί με το πλήθος των στελεχών της δημοτικής παράταξής του θα καταρτίζει και θα συντάσσει τους δικούς του ετήσιους δημοτικούς προϋπολογισμούς κανονικά όπως και τώρα. Κάθε δημοτικός, όμως, προϋπολογισμός που θα σχεδιάζεται από τον εκάστοτε εκλεγμένο Δήμαρχο θα αποτελεί απλά έναν υποψήφιο προς ψήφιση προϋπολογισμό στο δημοτικό δημοψήφισμα μαζί με τον έτερο υποψήφιο δημοτικό προϋπολογισμό που θα καταρτίζουν και θα συντάσσουν οι πολίτες (Λαϊκές Πρωτοβουλίες Δημοτών). Τα δύο κείμενα των προϋπολογισμών (Δημοτικής Πλειοψηφίας και Λαϊκής Πρωτοβουλίας Δημοτών) θα εκτίθενται στα δημοτικά δημοψηφίσματα και οι πολίτες θα επιλέγουν το ένα από τα δύο κείμενα ως τον ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ.

2. ΛΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ

Α. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ

ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ


Από την δεύτερη Δευτέρα κάθε Ιανουαρίου θα λειτουργεί, σε 24ωρη βάση, μέχρι και την δεύτερη Παρασκευή κάθε Μαρτίου του ίδιου χρόνου, στο διαδικτυακό χώρο της Κεντρικής Ιστοσελίδας του Δήμου, ηλεκτρονική πλατφόρμα κατάθεσης προτάσεων από τους πολίτες της συνοικίας που αφορούν μόνο ζητήματα που σχετίζονται με θέματα της συνοικίας, όπως ανάπλαση, επιδιόρθωση, κατασκευή συνοικιακών δρόμων και πλατειών, τοπικές συλλογικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις ή καθιέρωση εθιμικών και κοινωνικών θεσμών.

Παράλληλα με την κατάθεση προτάσεων θα διεξάγεται και ηλεκτρονική ψηφοφορία. Κάθε πρόταση που θα λαμβάνει μέχρι την δεύτερη Παρασκευή του Μαρτίου την ψήφο της πλειοψηφίας των πολιτών που συμμετέχουν στη διαδικασία θα εγγράφεται ως προσωρινή απόφαση (στη Συνοικιακή Συνέλευση θα καταχωρούνται οι τελικές προτάσεις) στο πολιτικό πλαίσιο κειμένων της Συνοικίας . Το Σάββατο που ακολουθεί, μια μέρα μετά το πέρας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, θα γίνεται ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών του Συνοικιακού Συμβουλίου (9 μέλη).

Η επιλογή των μελών του Συμβουλίου θα γίνεται με κλήρωση ανάμεσα στους πολίτες εκείνους που οι προτάσεις τους εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία, προκειμένου να ενταχθούν στα κείμενα των δημοψηφισμάτων. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή, θα γίνεται σύγκληση του Συνοικιακής Συνέλευσης (καθορισμένες ώρες) στην οποία συντονιστικό ρόλο θα έχουν τα μέλη του Συνοικιακού Συμβουλίου και της (γίνεται λόγος παρακάτω για αυτές), ενώ θα παρατίθενται οι τελευταίες προτάσεις από πολίτες που τυχόν δεν είχαν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές διαδικασίες και θα εγκρίνονται από την πλειοψηφία των παρισταμένων πολιτών (καθορισμένες ώρες).

Τι θα λαμβάνει χώρα σε μια Συνοικιακή Συνέλευση:

α) συζήτηση, διάλογος

β) παράθεση επιχειρηματολογίας ή κριτικής για αποφάσεις που πάρθηκαν

γ) αναθεώρηση προτάσεων που ψηφίστηκαν εφόσον αντικαταστάθηκαν με προτάσεις που έτυχαν μεγαλύτερης υποστήριξης ως προς το πλήθος των ψήφων

δ) κλείσιμο της Συνοικιακής Συνέλευσης.


Η θητεία των μελών του Συνοικιακού Συμβουλίου θα διαρκεί μέχρι την επόμενη χρονιά, την ημέρα ηλεκτρονικής κλήρωσης του νέου Συνοικιακού Συμβουλίου.

Οι ψηφισθείσες κατά πλειοψηφία τελικές προτάσεις των πολιτών, στο πολιτικό επίπεδο της Συνοικίας, θα ενταχθούν στο υπό διαμόρφωση συνολικό ενιαίο κείμενο-σχέδιο του δημοτικού προϋπολογισμού που θα προτείνει η Λαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Β. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ


Οι ηλεκτρονικές αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες είναι ακριβώς ίδιες στη δομή με αυτές του επιπέδου της Συνοικίας.

Οι ηλεκτρονικές διαδικασίες της διαβούλευσης και των ψηφοφοριών θα εκκινούν κάθε πρώτη Δευτέρα του Απριλίου και θα διαρκούν μέχρι την δεύτερη Παρασκευή του Ιουνίου. Την επόμενη μέρα, το Σάββατο, θα γίνεται επιλογή με κλήρωση των μελών του Κοινοτικού Συμβουλίου, ενώ την Κυριακή που θα ακολουθεί θα πραγματοποιείται η σύγκληση της Κοινοτικής Συνέλευσης. Το Κοινοτικό συμβούλιο θα αποτελείται από 9 κληρωτά μέλη. Η κλήρωση των 9 μελών του Κοινοτικού Συμβουλίου θα γίνεται μεταξύ των πολιτών που οι προτάσεις τους για τα κοινοτικά θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία στις ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις και ψηφοφορίες.

Τα θέματα των προτάσεων των πολιτών στο πολιτικό επίπεδο της Δημοτικής Κοινότητας είναι πολύ περισσότερα και έχουν σχέση με την οργάνωση και τη διοίκηση του Δήμου στις κατά τόπους κοινότητες. Στην Κοινοτική Συνέλευση θα παρατίθενται, όπως και στην Συνοικιακή Συνέλευση, οι τελευταίες προτάσεις εκείνων των πολιτών που αδυνατούσαν να συμμετέχουν στις ηλεκτρονικές διαδικασίες της διαβούλευσης και των ψηφοφοριών και θα εγκρίνονται από την πλειοψηφία των παρισταμένων πολιτών στη Συνέλευση. Συντονιστικό ρόλο στις Κοινοτικές Συνελεύσεις θα έχουν τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου και η Δημοτική Επιτροπή Διαβουλεύσεων της Δημοτικής Κοινότητας.

Τι θα λαμβάνει χώρα σε μια Κοινοτική Συνέλευση:

α) συζήτηση, διάλογος

β) παράθεση επιχειρηματολογίας ή κριτικής για αποφάσεις που πάρθηκαν

γ) αναθεώρηση προτάσεων που ψηφίστηκαν εφόσον αντικαταστάθηκαν με προτάσεις που έτυχαν μεγαλύτερης υποστήριξης ως προς το πλήθος των ψήφων

δ) κλείσιμο της Κοινοτικής Συνέλευσης.


Η θητεία των μελών του Κοινοτικού Συμβουλίου θα διαρκεί μέχρι την επόμενη χρονιά, την ημέρα ηλεκτρονικής κλήρωσης των νέων αυτών συλλογικοτήτων

Οι ψηφισθείσες κατά πλειοψηφία τελικές προτάσεις των πολιτών στο πολιτικό επίπεδο της Δημοτικής Κοινότητας θα ενταχθούν στο υπό διαμόρφωση συνολικό ενιαίο κείμενο-σχέδιο του δημοτικού προϋπολογισμού που θα προτείνει η Λαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ


Οι ηλεκτρονικές αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, αλλά και ο τρόπος επιλογής των μελών του Πανδημοτικού Συμβουλίου είναι ακριβώς ίδιες στη δομή με αυτές του επιπέδου της Συνοικίας και της Κοινότητας.

Οι ηλεκτρονικές διαδικασίες της διαβούλευσης και των ψηφοφοριών θα εκκινούν κάθε πρώτη Δευτέρα του Ιουλίου και θα διαρκούν μέχρι την Τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου. Την επόμενη μέρα, το Σάββατο, θα γίνεται επιλογή με κλήρωση των μελών του Πανδημοτικού Συμβουλίου, ενώ την Κυριακή που θα ακολουθεί θα πραγματοποιείται η σύγκληση της Πανδημοτικής Συνέλευσης. Το Πανδημοτικό Συμβούλιο θα αποτελείται από 13 κληρωτά μέλη. Η κλήρωση των 13 μελών του Πανδημοτικού Συμβουλίου θα γίνεται μεταξύ των πολιτών που οι προτάσεις τους για τα κεντρικά ζητήματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία στις ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις και ψηφοφορίες.

Τα θέματα των προτάσεων των πολιτών στο πολιτικό επίπεδο του Κεντρικού Δήμου είναι περισσότερο πολιτικού περιεχομένου, έχουν σχέση με την γενική οργάνωση και διοίκηση του Δήμου, τη φορολογία, τα δημοτικά τέλη ή την ύδρευση. Στην Πανδημοτική Συνέλευση θα παρατίθενται, όπως και στα άλλα είδη συνελεύσεων, οι τελευταίες προτάσεις εκείνων των πολιτών που αδυνατούσαν να συμμετέχουν στις ηλεκτρονικές διαδικασίες της διαβούλευσης και των ψηφοφοριών και θα εγκρίνονται από την πλειοψηφία των παρισταμένων πολιτών στη Συνέλευση. Συντονιστικό ρόλο στην Πανδημοτική Συνέλευση θα έχει το Πανδημοτικό Συμβούλιο, ενώ συμβουλευτικό ρόλο στη Συνέλευση θα έχουν όλα τα μέλη των 7 Δημοτικών Επιτροπών Διαβουλεύσεων.

Τι θα λαμβάνει χώρα σε μια Πανδημοτική Συνέλευση:

α) συζήτηση, διάλογος

β) παράθεση επιχειρηματολογίας ή κριτικής για αποφάσεις που πάρθηκαν

γ) αναθεώρηση προτάσεων που ψηφίστηκαν εφόσον αντικαταστάθηκαν με προτάσεις που έτυχαν μεγαλύτερης υποστήριξης ως προς το πλήθος των ψήφων

δ) κλείσιμο της Πανδημοτικής Συνέλευσης.


Η θητεία των μελών του Πανδημοτικού Συμβουλίου θα διαρκεί μέχρι την επόμενη χρονιά, την ημέρα ηλεκτρονικής κλήρωσης του νέου Πανδημοτικού Συμβουλίου.

Οι ψηφισθείσες κατά πλειοψηφία τελικές προτάσεις των πολιτών στο πολιτικό επίπεδο του Κεντρικού Δήμου θα ενταχθούν στο υπό διαμόρφωση συνολικό ενιαίο κείμενο-σχέδιο του δημοτικού προϋπολογισμού που θα προτείνει η Λαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται από τους πολίτες κατά πλειοψηφία είτε μέσα από ηλεκτρονικές ψηφοφορίες είτε στις συνελεύσεις στα τρία πολιτικά διοικητικά επίπεδα του Δήμου (Συνοικιακές, Κοινοτικές, Πανδημοτική) θα ενσωματώνονται στα κείμενα των πλαισίων των ετήσιων προϋπολογισμών που θα τίθενται κάθε φορά σε δημοψήφισμα από τη ΛΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ.

3. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ
ΑΚΥΡΩΣΗ ΝΟΜΟΥ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ


Την Πρώτη Δευτέρα του Ιανουαρίου θα διεξάγεται ηλεκτρονική ή μη κλήρωση των μελών των 7 Δημοτικών Επιτροπών Διαβουλεύσεων για κάθε δημοτική κοινότητα. Η θητεία των μελών αυτών θα διαρκεί ένα έτος. Οι Δημοτικές Επιτροπές Διαβουλεύσεων θα αποτελούνται από 5 άτομα, τα οποία θα έχουν επιστημονική κατάρτιση σε ζητήματα νομικά, οικονομικά και αρχιτεκτονικά-πολεοδομικά, θέματα δηλαδή που αφορούν την υποστήριξη και το συντονισμό των ηλεκτρονικών ή μη διαβουλεύσεων που θα πραγματοποιούνται από τους πολίτες, στα πλαίσια της Λαϊκής Πρωτοβουλίας Δημοτών.

Τα μέλη των Δημοτικών Επιτροπών Διαβουλεύσεων θα συμμετέχουν τόσο στις ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις και τις ψηφοφορίες των πολιτικών επιπέδων των Δημοτικών Κοινοτήτων και του Κεντρικού Δήμου όσο και στις Κοινοτικές Συνελεύσεις και την Πανδημοτική Συνέλευση. Τα μέλη της εν λόγω επιτροπής θα παραθέτουν προτάσεις και ειδικές συμβουλές κατά τη διάρκεια των ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων, προκειμένου να αποσαφηνίζονται αμφισημίες ή λειτουργικές δυσκολίες στη διατύπωση των προτάσεων των πολιτών και να παρέχονται απαραίτητες οδηγίες για το συντονισμό των διαδικασιών με σκοπό την πρόοδο των διαβουλεύσεων και των ψηφοφοριών. Στις συνελεύσεις των Κοινοτήτων και της Πανδημοτικής Συνέλευσης ο ρόλος τους θα είναι ουσιαστικός και καθοριστικός στην άρτια σύνταξη και κατάρτιση των δημοτικών προϋπολογισμών που θα προτείνουν κάθε φορά οι ΛΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΔΗΜΟΤΩΝ.

Οι Δημοτικές Επιτροπές Διαβουλεύσεων θα αποτελούν τον συνεκτικό δεσμό μεταξύ των Συνοικιακών, Κοινοτικών Συμβουλίων και του Πανδημοτικού Συμβουλίου. Θα ενυπάρχουν στην Κεντρική Ιστοσελίδα του Δήμου 7 Ηλεκτρονικά Τμήματα Δημοτικών Επιτροπών Διαβουλεύσεων των Κοινοτήτων, στα οποία θα έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να ανακινούν μέσα από ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις και ψηφοφορίες ζητήματα ακύρωσης ενός νόμου και αντικατάστασής του από άλλον ή ζητήματα ανάκλησης συγκεκριμένου προσώπου. Για να ακυρωθεί ένας νόμος και να αντικατασταθεί ή να ανακληθεί ένα πρόσωπο πρέπει να λάβει το συγκεκριμένο αίτημα την έγκριση της πλειοψηφίας των πολιτών στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες τουλάχιστον των πέντε (5) Δημοτικών Κοινοτήτων για ζητήματα του Κεντρικού δήμου. Στο ενδοκοινοτικό επίπεδο, για να ακυρωθεί ένας νόμος που αφορά ζητήματα μιας συγκεκριμένης κοινότητας και να αντικατασταθεί ή να ανακληθεί ένα πρόσωπο πρέπει να λάβει το συγκεκριμένο αίτημα την έγκριση της πλειοψηφίας των πολιτών στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες των 3/5 των Συνοικιών.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟ

Σύμφωνα με το παραπάνω πολιτικό σχέδιο επιτυγχάνεται η σωστή λειτουργία της άμεσης δημοκρατίας. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν όλα τους τα αιτήματα με βάση τις ιδιαίτερες τοπικές και εθιμικού ή οποιουδήποτε άλλου τύπου ετερότητες που διακρίνουν τη συνοικία τους, τη δημοτική κοινότητα στην οποία ανήκουν και να αποτυπώσουν με μοναδικό τρόπο τον δικό τους τρόπο αντίληψης και θέασης των πολιτικών πραγμάτων που αφορούν συνολικά την πόλη τους. Ζητήματα μικρής τοπικής εμβέλειας, ανύπαρκτα για μια απόμακρη δημοτική εξουσία, που φθάνουν μέχρι την προσωπική γειτονιά τους, την πλατεία τους και τους μικρούς δρόμους μεγεθύνονται μέσα από τις κοινοτικές αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες και εντυπώνονται με την προσωπική γραφίδα των ίδιων των πολιτών στα κείμενα των δημοτικών δημοψηφισμάτων.
Είναι η αποθέωση του ύψιστου λειτουργικού ρόλου του ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.
 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Μιχαλόπουλος Αθανάσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου