Προγραμματικές Βάσεις


ΘΕΣΜΟΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 
 Τα κρίσιμα ζητήματα, η διοίκηση του Δήμου, πριν πάρει την τελική απόφαση, θα απευθύνεται  στους  δημότες, ζητώντας την γνώμη τους με την διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος Θα δίνεται η δυνατότητα στο Σώμα των Δημοτών, να θέτουν οι ίδιοι οι δημότες για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο προβλήματα που τους απασχολούν, με σκοπό να επιλυθούν. Για να τεθεί θέμα προς συζήτηση στο Δ.Σ. , αρκεί να κατατεθεί υπόμνημα που θα υπογράφεται από συγκεκριμένο αριθμό δημοτών (που θα ορίσει η ανοιχτή συνέλευση δημοτών).

 ΑΝΑΚΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ .
Οι συμπολίτες που θα αναδεικνύονται  σαν υποψήφιοι για τη θέση, τόσο του Δημάρχου, όσο και των Δημοτικών Συμβούλων και εκπροσώπων Δημοτικών ή Τοπικών κοινοτήτων, θα αποδέχονται και θα υπογράφουν εκ των προτέρων την άμεση παραίτησή τους από τη θέση που θα καταλάβουν με την εκλογική διαδικασία, εφ' όσον αυτή (η παραίτηση) τούς ζητηθεί από την πλειοψηφία των πολιτών, που θα προκύπτει ως αποτέλεσμα ειδικής επ' αυτού ψηφοφορίας.

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Τα πρόσωπα που θα στελεχώνουν τη δημοτική αρχή θα πρέπει να πληρούν τις εξής προδιαγραφές (πέραν αυτών που ορίζει ο σχετικός Νόμος) :
 1. Να μην είναι κομματικά στελέχη οιουδήποτε κόμματος που έχει ασκήσει κοινοβουλευτικά καθήκοντα
2. Να έχουν αποποιηθεί εγγράφως τη χρησιμότητα της ανάμειξης των κομμάτων στις Δημοτικές εκλογές.
 3.  Αν  έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενες Δημοτικές εκλογές ως υποψήφιοι Δήμαρχοι να δηλώσουν εγγράφως την αποποίηση τους σε οποιασδήποτε ατομική προγραμματική δήλωση του παρελθόντος, αποδεχόμενοι και σεβόμενοι μόνο τη βούληση των δημοτών.
4. Να έχουν αποδεχθεί εγγράφως την ανακλητότητά τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 Οι παραπάνω ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ  βρίσκονται υπό διαβούλευση (άρα και υπό αναδιαμόρφωση) του Σώματος των Δημοτών.