Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

ΠΟΛΙΤΙΚΗ


του Aki ORR
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Οι όροι «Πολιτική», «Πολιτικοί», «Πολιτικό Μέτρο», «Αστυνομία - από το Άστυ = πόλις, αγγλικά Police» προέρχονται όλοι από την Ελληνική λέξη «Πόλις ή Πόλη», που υπονοεί την Πόλη-Κράτος στην αρχαία Ελλάδα. Κάθε πόλη δημιουργούσε τους δικούς της νόμους, δικαστήρια, χρήμα, στρατό και εξωτερική πολιτική. Υπήρχαν διαφορετικές Πόλεις-Κράτη, κάθε μια με το ειδικό σύστημα διοίκησης, της διαμόρφωσης των νόμων της, της πολιτικής και του στρατού της. Κάποιες πόλεις πήραν το όνομα των θεμελιωτών τους: ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος θεμελίωσε την Κωνσταντινού-πολη. Η Αδριανού-πολις πήρε το όνομά της από τον Αδριανό. Ακρόπολη είναι το υψηλότερο σημείο της αρχαίας Αθήνας και κάθε άλλης πόλης.

Αυτό που σκοπεύει να κάνει η πόλη, ονομάζεται «Πολι-τική». «Πολιτική» ήταν η συμμετοχή στις διαδικασίες κατά τις οποίες παίρνονταν αποφάσεις αυτού που έπρεπε να κάνει η Πόλις. Αυτοί που αποφασίζουν την πολιτική ονομάζονται «Πολιτικοί».

Το ένοπλο τμήμα των πολιτών που επιφορτίζεται με το καθήκον να επιβλέπει την τήρηση από τους πολίτες των νόμων και να συλλαμβάνει και προσάγει τους παρανομούντες στα δικαστήρια, ονομάζεται «Αστυνομία».

Στις μέρες μας μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον όρο «Πόλις» με τον όρο «Κοινωνία» και η «Πολιτική» είναι η δραστηριότητα που οδηγεί στο πάρσιμο αποφάσεων για το τι πρέπει να κάνει μια ολόκληρη κοινωνία.

Σε μερικές Πόλεις, οι δικτάτορες αποφάσιζαν τι πρέπει να κάνει η Πόλις (δηλαδή η οργανωμένη κοινωνία), σε άλλες αποφάσιζαν οι γέροντες, ή οι γαιοκτήμονες.

Στην Αθήνα όλοι οι ελεύθεροι άνδρες (όχι οι γυναίκες και οι δούλοι) αποφάσιζαν όλες τις πολιτικές. Αυτό ονομαζόταν «Δημο-κρατία» επειδή ο «Δήμος» (το σύνολο της κοινότητας) είχε «Κράτος», συγκεκριμένα – δικαιοδοσία να αποφασίζει τι πρέπει να κάνει η Πόλις.

Αυτό που οι άνθρωποι ονομάζουν σήμερα «Δημοκρατία» είναι ένα σύστημα όπου οι εκπρόσωποι των πολιτών – όχι όλοι οι ίδιοι οι πολίτες – αποφασίζουν για όλες τις πολιτικές. Αυτό είναι Κυβέρνηση από Αντιπρόσωπους (ΚΑ) και όχι Δημοκρατία. Είναι αναληθές και παραπλανητικό να αποκαλείται ένα τέτοιο σύστημα «Δημοκρατία».

Στην πραγματική Δημοκρατία όλοι οι πολίτες αποφασίζουν για όλες τις πολιτικές και κανείς δεν αποφασίζει για άλλους.

Πολιτική σημαίνει να αποφασίζεται τι πρέπει να κάνει μια ολόκληρη κοινωνία. Αυτό γίνεται στις μέρες μας από λίγους πολιτικούς. Παντού σήμερα, μόνο λίγοι Εκπρόσωποι των πολιτών – όχι οι ίδιοι οι πολίτες – αποφασίζουν όλες τις πολιτικές.

Οι άνθρωποι αποδέχονται τη διαμόρφωση πολιτικής από εκπροσώπους, επειδή δεν βλέπουν ακόμα πώς μπορούν να το κάνουν αυτό οι ίδιοι οι πολίτες. Αυτό φαίνεται αδύνατο. Η ανακάλυψη του τι θέλουν τα εκατομμύρια των πολιτών, φαινόταν πολύ περίπλοκο μέχρι πρόσφατα. Σήμερα, μπορεί να γίνει με τα ηλεκτρονικά μέσα.

Στην Άμεση Δημοκρατία κάθε πολίτης μπορεί να προτείνει, να συζητά και ψηφίζει για κάθε πολιτική.

Είναι αυτό τεχνικά δυνατό σήμερα; -Ναι!

Είναι επιθυμητό; Για κάποιους Όχι! Για άλλους Ναι!

Κάνω πολιτική σημαίνει αποφασίζω πολιτική. Τι σημαίνει «αποφασίζω»;

Στην πολιτική υπάρχουν δύο τύποι αποφάσεων:

1. Τι πρέπει να κάνει μια κοινωνία; (πολιτικές αποφάσεις)

2. Πώς πρέπει να το κάνει η κοινωνία; (αποφάσεις για το πώς να πραγματοποιηθούν οι πολιτικές αποφάσεις)

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....